YAPI DENETİM

Ağahan Teknik Yapı Denetim olarak 4708 sayılı Yapı Denetim hakkında ki kanun hükümlerine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı izni ile faaliyete başladık. Kendi branşında başarısını ispatlamış bir ekip ile öncelikli hedefimiz kaliteyi yaşam tarzı olarak benimseyenlerin çözüm ortağı olmak ve insanımızın daha sağlam ve sağlıklı yapılarla yaşam kalitesini en üst düzeye çıkarmaktır.

4708 sayılı kanunun 1. maddesinde yapı denetimi en sade haliyle şöyle ifade ediliyor; “Can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

Ağahan olarak yapıların projelendirilme ve yapı ruhsatı alma aşamasından, kullanılacak malzeme kalitesinin denetlenmesine, elektrik ve mekanik tesisattan, çatı yapımının takip edilmesine kadar, bir yapının tüm süreçlerinde aktif olarak bulunuyor, sizlerin ömür boyu güven ve huzur içerisinde yaşayacağınız alanların ortaya çıkmasına öncülük ediyoruz.

PROJE 1

PROJE 2

PROJE 3